• Domov
  • »
  • Dogodki
  • »
  • 90 let Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj

90 let Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj

Objavljeno 08. september 2014

Organizirano gasilstvo v Boštanju sega v leto 1924, tj. 90 let nazaj. Glavni pobudniki prve gasilske čete v Boštanju so bili Alojz Stopar, Martin Švigelj, Leopold Pečar, Jože Redenšek in Jože Papež. Po ustanovnem občnem zboru, ki je bil v Drmeljevi hiši, v ti. salonu, so Boštanjčani pripravili prvo gasilsko veselico in uprizorili igro "Županova micka". Leta 1925 je bila ustanovljena gasilska godba na pihala, ki je delovala do leta 1931. Prvi nakup opreme, tj. ročne brizgalke "Senekal" z vozom za prevoz, sega v leto 1926. Eden od večjih dokumentiranih požarov je bil požar na zagi ob reki Mirni, takrat je bila črpalka tudi prvič uspešno preizkušena v interveciji. Že v prvih letih po ustanovitvi so Boštanjčani pričeli z gradnjo gasilskega doma, zemljišče je bilo pridobljeno od takratnega sokolskega društva, zgrajen pa je bil leta 1934. O otvoritvi prvega gasilskega doma, ki je stal na mestu sedanjega, je tedaj poročal časopis "Tedenske slike". 

(članek v časopisu "Tedenske slike", 1934. leta)

Med leti 1941 - 1945, ko je nemški  okupator iz Boštanja in okolice izselil večino krajanov, gasilska četa ni delovala, aktivnosti pa so ponovno oživele po osvoboditvi. Avgusta 1948 je bila gasilska četa uradno registrirana kot Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj. Z razvojem industrije v Sevnici so okoliška gasilska društva postala pomemben dejavnik pri ohranjanju in varovanju imetja in ljudi. Tudi iz tega razloga je leta 1952 tovarna Jugotanin prispevala večji del sredstev za nakup prve motorne brizgalne "Rakovica", kar nekaj članov pa se je v tem času pričelo izobraževati v gasilski šoli (Jože Šraj, Vinko Lipar, Ivan Marolt, Jože Zavrl in Tone Simončič, ki je bil tudi prvi višji gasilski častnik in poklicni gasilec iz vrst PGD Boštanj). Društvo je v preteklih desetletjih na številnih tekmovanjih v Občini Sevnica, Posavju in drugje v Sloveniji dosegalo vidne uvrstitve, z leti se je inventar opreme povečeval tudi vsled razvoja kraja, večanja števila prebivalcev in širitve industrije v bližnji Sevnici in v Boštanju. V letu 1969 je bila obnovljena fasada prvega gasilskega doma, napeljan je bil vodovod ter prizidana garaža, leta 1972 so bila obnovljena še okna in vrata. V gasilskem domu je prebival hišnik, Joško Petek s svojo družino. V sedemdesetih in osemdesetih letih so v PGD Boštanj zelo intenzivno izobraževali svoje člane in povečevali svoje članstvo. 50. obletnica društva, z razvitjem prapora, je bila v Boštanju obeležena 15. avgusta 1974. V letu 1975 je bilo zamenjano staro vozilo, tj. kombi IMV (nabavljeno 1972. leta). Po začetem sodelovanju med PGD Boštanj in PGD Brezje - Dobrova pri Ljubljani, je bila 1975. podpisana listina o pobratenju, trdni stiki pa so se med tovariši gasilci ohranili do današnjih dni. Za uspešno delo je društvo v letu 1977 prejelo občinsko priznanje Občine Sevnica, tj. plaketo Dušana Kvedra Tomaža. Zaradi prostorske stiske, potreb po večji orodjarni, garaži, sejni sobi, udobnejšem stanovanju za hišnika in drugih prostorih, predvsem pa zaradi aktivnega članstva, pripravljenega za delo, je bila v letu 1981 začeta obsežna obnova gasilskega doma v Boštanju. Večino del so člani in številni krajani tudi tokrat opravili prostovoljno, dom je bil namreč prenovljen takorekoč od temeljev in povečan, gradnjo je vodil Jože Zavrl. Z novim domom je svoje nove prostore dobila tudi KS Boštanj. 

      (gasilski dom, obnovljen sredi 80. let, desno je zgradba nove pošte v Boštanju)

Prva gasilska trojka je bila ustanovljena na Šmarčni leta 1981, sledili so jim na Okiču, na Logu (desetina) in Jablanici. Na Šmarčni, na Logu in na Okiču so gasilci sodelovali pri gradnji večnamenskih domov, v katerih potekajo tudi gasilske aktivnosti. Ob 60. obletnici društva (1984) so gasilci pridobili precej nove opreme, dve leti kasneje, 1986. pa so razpolagali še s prvim kombiniranim vozilom s 4000 l vode. PGD Boštanj je v preteklosti organiziralo številna gasilska tekmovanja, od smrti takratnega poveljnika društva Toneta Simončiča (1993) pa vsako leto tradicionalno pripravljajo spominski memorial.

V kroniki društva med večjimi in zahtevnejšimi posegi dokumentirajo že omenjeni velik požar na žagi ob reki Mirni (1926. leta), obsežne večdnevne poplave v letih 1974, 1979 in 1990, več goznih požarov ob železniški progi Boštanj - Novo mesto, 1977. leta so gasili liparjev hlev, udeleženi so bili v izvajanju zaščitnih ukrepov med vojno za Slovenijo leta 1991, uspešno so posredovali v različnih prometnih in elementarnih nesrečah ter drugih požarih industrijskih, gospodarskih in stanovanjskih objektov. Člani društva so nepogrešljivi tudi pri organizaciji in podpori različnih prireditev, ki potekajo v kraju in tudi v bodoče ostajajo pomemben dejavnik pri varovanju ljudi, njihovega imetja in varnega okolja.

Težko bi našteli vse marljive in požrtvovalne člane, ki so v preteklih devetih desetletjih krojili zgodovino PGD Boštanj, zagotovo pa je, da smo krajani Boštanja in okolice za njihov doprinos hvaležni vsem. Verjamemo, da bo društvo uspešno delovalo tudi v bodoče in da bo ostalo kos vse zahtevnejšim strokovnim, organizacijskim in drugim izzivom. Danes društvo vodi predsednica Mira Šraj, funkcijo poveljnika pa opravlja Matjaž Vrisk. Razpolagajo s sodobno in zahtevno opremo, svojo požrtvovalnost, vrline in znanje gasilci dokazujejo ne le na tekmovanjih, temveč tudi ob manjših in večjih intervencijah. 

      (prenovljeni gasilski dom, avgusta 2014)

V nedeljo, 7. septembra 2014 so ob jubileju - 90. letnici organiziranega gasilstva v Boštanju, pripravili svečano povorko in proslavo, praznovanje pa zaključili z veliko gasilsko veselico, na kateri so zbrano množico zabavali priljubljeni Modrijani. V povorki so poleg številnih gasilk in gasilcev sodelovali še godbeniki in mažorete iz Sevnice. Pripravili so priložnostno galerijo fotografij, iz katerih je razvidna zgodovina društva. Ob tej priložnosti so razvili nov prapor in namenu predali obnovljeni gasilski dom. Adaptiran objekt ima novo ostrešje, toplotno izolirano fasado, obnovljene žlebove in strelovod, dodatno so bili zgrajeni večnamenski prostori, tj. učilnica, prostor za arhiv ter prostori, ki bodo na razpolago še drugim društvom. Obnovo so poleg PGD Boštanj financirali KS Boštanj, Občina Sevnica, Gasilska zveza Sevnica ter številni donatorji. Gre za veliko in pomembno pridobitev, ki je kraju v ponos. Društvu so ob jubileju čestitali predsednik in poveljnik GZ Sevnica, predstavnik GZ Slovenija, župan Občine Sevnica, predstavniki KS Boštanj, Župnije Boštanj in številna gasilska društva.

Vabljeni k ogledu fotogalerije v nadaljevanju.

(tekst in fotografije Milan Simončič)

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI