Otvoritev prenovljenih cestnih odcepov v Dolenjem Boštanju

Objavljeno 17. november 2017

Danes, 17. novembra 2017, sta bila svojemu namenu tudi uradno predana pred kratkim prenovljena dela cestišča v Dolenjem Boštanju. Otvoritve prenovljenega odseka javne poti Tkalec-Povše-Kelnerič-Podlipnik in celovito posodobljenega odseka lokalne ceste Extraform - most na žagi, so se poleg župana in podžupana občine Sevnica, predsednika KS Boštanj, nekaterih članov Sveta KS Boštanj, direktorja in drugih predstavnikov občinske uprave ter ravnateljice OŠ Boštanj, udeležili tudi številni krajani Dolenjega Boštanja.

Predsednik KS Boštanj Jože Udovč ini župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, sta v svojem nagovoru podarila tudi pomen varnih cestnih povezav, potreb po stalnem izboljševanju prometne varnosti, cestne infrastrukture ter potrebo po izboljševanju kakovosti bivanja krajanov. Na cestnih odsekih je bilo sanirano vozišče z umestitvijo manjkajočega dela pločnika, urejena je bila navezava na glavno cesto, odvodnjavanje, prometna oprema in signalizacija, preurejeni so bili komunalni vodi. Odsek od Extraforma do mostu na reki Mirmi predstavlja tudi glavno prometnico v naselju Boštanj in je pomembna povezovalna cesta med regionalno cesto Trebnje–Mokronog–Boštanj in Dolenjim Boštanjem.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Tanja Žibert, so nastopili ljudski pevci iz Boštanja, novo pridobitev pa je blagoslovil boštanjski župnik, Fonzi Žibert.

FOTOREPORTAŽA >>>

Osrednja prireditev v počastitev praznika občine

Objavljeno 13. november 2017

V počastitev letošnjega občinskega praznika je 10. novembra 2017 v Sevnici potekala osrednja slovesnost. Obiskovalke in obiskovalce ter goste iz sosednjih občin je pozdravil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, slavnostni govornik na proslavi pa je bil boštanjčan, mag. Jože Andolšek, profesor verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu in humanitarec, ki pomaga revnim otrokom in mladim v Etiopiji. Med drugim je poudaril tudi vrednote, ki so v razvitem vse manj cenjene, saj sodobni svet najbolj ceni le materialne dobrine, z aplavzom pa je bil nagrajen za podatek, da živi v Sloveniji 1570 botrov, ki sodelujejo v projektu »Botrstvo za Etiopijo« in največ jih prihaja iz sevniške občine.

Tako kot pretekla leta je tudi na letošnji slovesnosti, ki sta jo povezovala Tanja Žibert in Ciril Dolinšek, župan podelil priznanja. Med nagrajenci je bil, na predlog Sveta KS Boštanj, tudi Božo Možic (slika zgoraj), ki je Listino Občine Sevnica prejel za dolgoletno predano delo v gasilski organizaciji in dejavno krajevno povezovanje.

VEČ (spletna stran Posavski obzornik) >>>
Posnetek prireditve (You Tube) >>>

Voščilo župana ob občinskem prazniku

Objavljeno 10. november 2017

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Sevnica.

Občinski praznik je čas zadovoljstva, je priložnost krepitve sodelovanja in medsebojnega spoštovanja v vseh segmentih lokalnega okolja. Ves praznični november to dosegamo skozi številne prireditve, ki osvetlijo in izpostavijo širino in pestrost delovanja in dosežkov vseh, ki živimo v občini Sevnica.

Dosežki so vse pridobitve, ki jih občani vsakodnevno občutijo v zvišani kakovosti bivanja. Mednje sodijo splošen nivo infrastrukturne urejenosti mesta in krajevnih središč, urejena vodooskrba in čiščenje odpadnih vod, možnost uporabe optičnega
omrežja po praktično vsej občini ter udobje v objektih, kjer se poučuje, zdravi, pomaga šibkejšim. Dobro je poskrbljeno za obvezne, zakonske naloge, ki jih izvajajo zavodi in podjetja v ustanoviteljstvu občine. Kakovostne pogoje za delo morajo imeti društva in prostovoljne organizacije, saj brez tega tudi najmodernejši objekti lahko zgolj samevajo. Pomemben je dober in prijazen vsakodnevni stik z občani in vodstva občine, pri čemer je vodilo stalni dialog.

Za plodno povezovanje večjih in manjših projektov v razvojne celote je ključno prepoznavanje potreb in priložnosti. Doseženi in po celotni občini vidni rezultati so dokaz uspešnosti sorazmernega razvojnega modela in so hkrati jamstvo za nadaljnje dobro delo. Uresničevanje ciljev pa je hkrati gotovo odvisno tudi od primerne politike države do občin. Uspešno izvedeni projekti in investicije prinašajo višjo kakovost bivanja in delovanja v domačem okolju, hkrati pa dokazujejo dobro sodelovanje občinskega sveta, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, društev, drugih organizacij in posameznikov z županom in občinsko upravo. Pregled leta, ki smo ga pripravili na prazničnih straneh, to potrjuje in dokazuje.

Ob občinskem prazniku iskreno čestitam in se za dobro sodelovanje zahvaljujem članicam in članom Občinskega sveta Občine Sevnica, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave ter vsem vam, spoštovane občanke in občani. Posebna zahvala velja vsem, ki boste z organizacijo prireditev obogatili praznik občine s celomesečnim programom prireditev.

Vabim vas k obisku dogodkov, da se skupaj zasluženo poveselimo ob uspehih in dobrih dejanjih, ki lepšajo bivanje v naših krajih. Želim vam prijeten praznični mesec.

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Razpis za dobitnike priznanj KS Boštanj za leto 2018

Objavljeno 10. november 2017

Krajevna skupnost Boštanj na krajevni slavnostni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje priznanja krajevne skupnosti krajanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju krajanov, razvoju in ugledu Krajevne skupnosti Boštanj na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Predlog za podelitev priznanja predlagajo krajani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi krajevne skupnosti ali občine. Predlogi za dobitnike priznanj Krajevne skupnosti Boštanj se zbirajo do 31. decembra 2017.

Podrobnosti najdete na povezavi: DOPIS SVETA KS BOŠTANJ >>>

Program prireditev ob občinskem prazniku 2017

Objavljeno 02. november 2017

Občina Sevnica v novembru, v spomin na dogodek, ko je leta 1941 Dušan Kveder Tomaž kot poveljnik brežiške čete iz sevniškega zapora (v današnji stavbi sodišča) rešil pet vodilnih krajevnih funkcionarjev Osvobodilne fronte, tradicionalno praznuje svoj praznik.

V počastitev praznika bo v Krajevnih skupnostih občine Sevnica v novembru organiziranih okvirno 70 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov. Med njimi bodo odprtja naložb, kulturni, športni in turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev, dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto.

Program prireditev najdete na povezavi:
PRIREDITVE (OBČINSKI PRAZNIK 2017) >>>

Krajanke in krajane Boštanja še posebej vabimo na Odprtje prenovljenega odseka javne poti Tkalec-Povše-Kelneric-Podlipnik in celovito posodobljenega odseka lokalne ceste Extraform-most na žagi, v petek 17. novembra ob 15. uri v Dolenjem Boštanju (Podlipnik-Tkalec), nato ob 15.30 pri železniški postaji v Dol. Boštanju.

Osrednja slovestnost ob občinskem prazniku bo v petek, 10. novembra ob 17. uri v Športnem domu Sevnica Obcina Sevnica. Grb Občine Sevnica letos prejme Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, prejemnika Zlate plakete Občine Sevnica sta Štefan Teraž in Marija Kralj, Srebrno plaketo Občine Sevnica pa prejmejo Srednja šola Sevnica, Turistično društvo Tržišče in Anton Bobič. Podeljeni bosta tudi dve Listini Občine Sevnica, in sicer našemu krajanu Božidarju Možicu in Vidku Močivniku. Slavnostni govornik na prireditvi bo boštanjčan mag. Jože Andolšek, profesor verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu in humanitarec, ki pomaga revnim otrokom in mladim v Etiopiji. Kulturni program na prireditvi bodo sooblikovali Simfonični in pihalni orkester Glasbene šole Sevnica, združeni pevski zbor OŠ Blanca, OŠ Boštanj in OŠ Tržišče, Godba Sevnica in Mažorete Društva TRG Sevnica.

Vljudno vabljeni!

Jesenska predavanja društva Ajda

Objavljeno 09. oktober 2017

Društvo Ajda Posavje vas vabi na jesenska predavanja, ki bodo vsak ponedeljek ob 17. uri  v TVD Partizan Boštanj, od 30.10.2017 do 18.12.2017.
Kontaktna oseba: Majda Hriberšek, e-mail: majda.hribersek@gmail.com

PREBERI VEČ (program srečanj)>>>

Arhiv novic

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI