100 let Ljudmile Bizjak iz Okiča

Objavljeno 25. oktober 2020

 

Na Okiču je častitljivih 100 let praznovala Ljudmila Bizjak. Ob tej priložnosti so ji, poleg njenih najdražjih, čestitali tudi župan Srečko Ocvirk, predsednik KS Boštanj Jože Udovč in krajani Okiča. 

9. oktobra 1920 se je rodila na gričku Stari dvor, v družini Frlic, očetu Francu in mami Ivani, kot njina prva hči. Otroška leta je preživela pri starših, starih starših in stricu. Srečala se je s trdim kmečkim življenjem in odrasla v močno, hrabro in dobro dekle, nasmejanega obraza z vero v duhu in srcu. Šolo je obiskovala v Radečah, kjer se je kasneje v papirnici tudi zaposlila. Med vojno je spoznala svojo ljubezen Vinka, se z njim poročila in odšla na svoj novi dom na Okič nad Boštanjem. Avgusta 1944 se jima je rodila prva hči Marta, čez dve leti sin Stanko, leta 1950 je v naročje stisnila še Mili in 1955 najmlajšo hči Vero.

Veseli smo, da ji zdravje še vedno dobro služi, pri svojih 100 letih še vedno prebira knjige, kar ji je posebna strast, je prijetna sogovornica, čila in polna energije. Iskrene čestitke in predvsem veliko zdravja želimo še naprej!

Več fotografij >>>

Pomoč v času razglašene epidemije

Objavljeno 23. oktober 2020

Obveščamo vse, ki bi v razmerah razglašene epidemije v naši državi, potrebovali pomoč v hrani, oblačilih, psihološki stiski…, da se obrnete na KO RK BOŠTANJ – kontaktna oseba Jelka Bec, telefon 031 357 397.

Ostanite zdravi! Vse lepo vam želimo.

11. seja Sveta KS

Objavljeno 14. oktober 2020

Na spletno stran smo dodali zapisnik 11. seje Sveta KS Boštanj, ki je potekala 29.9.2020.  

Povezava (zapisnik) >>> 

Do starejših zapisnikov sej Sveta KS lahko dostopate iz padajočega menija desno zgoraj ("Svet KS" - "Zapisniki"), oz. jih najdete na povezavi tukaj

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica

Objavljeno 18. avgust 2020

Na spletni strani Občine Sevnica najdete razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2020. Posameznike, društva in organizacije vabimo, da predlagate kandidate za priznanja: Častni občan Občine Sevnica, Grb Občine Sevnica, Zlata in srebrna plaketa Občine Sevnica.

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, tradicionalno podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam. Priznanja se podeljujejo za pomembne prispevke k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Predloge lahko posredujete do vključno petka, 11. septembra 2020Podrobnosti>>>

Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj

Objavljeno 10. junij 2020

Občina Sevnica obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj, hkrati se razgrne tudi okoljsko poročilo.

Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 15.6.2020 do srede 15.7.2020. Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave. Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.

Javna obravnava SD OPPN 2 in okoljskega poročila bo v ponedeljek 13.7.2020, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih TVD Partizan, Boštanj 31, 8294 Boštanj.

VEČ (Sklep) >>>

Kozolci na Logu

Objavljeno 07. junij 2020

Log je v jedru gručasto naselje v dolini reke Save, ki leži na ravnini na desnem bregu reke, ob cesti Radeče – Krško, vzhodno od Boštanja. Nadmorska višina kraja je 181m. Po slemenih in pobočjih skrajnega severnega dela Krškega gričevja so razloženi vinogradniški zaselki Goli Vrh, Reber in Cerov Breg. Spada v Sevniško občino in v krajevno skupnost Boštanj. Na ravnini med Savo in glavno cesto ter nad njo so polja, na gričevju pa prevladuje gozd. V bližini vasi so do leta 1890 kopali svinčevo rudo, danes pa je jugozahodno od jedra večji zapuščen kamnolom. Vas šteje okoli 240 prebivalcev. Kraj ima okoli 90 družinskih hiš. Površina je okoli 286 HA. Cerkev sv. Križa ima še romansko ladjo s portalom iz istega obdobja.

Velika značilnost na Logu so kozolci, postavljeni so predvsem na polju pod cesto. Gre za pomembno sestavino stavbene dediščine na Slovenskem. `Vas` kozolcev na Logu na ravnici ob Savi je eden izmed redkih lepo ohranjenih strnjenih kompleksov kozolcev ob prometnici pri nas. Med njimi so kozolci različnih tipov. Prevladuje pa tip dvojnega kozolca na kozla (cvitar), ki je samostojno stoječ ali pa podaljšan s stegnjencem. Nekaj let nazaj, sta bila zgrajena popolnoma nova kozolca (Novšakov in Perčev). Nekateri kozolci so bili kriti s slamo še desetletja po vojni. Slamnato kritino pa je postopoma zamenjal cementni zareznik. To belosivo cementno strešno kritino so nekoč uporabljali enotno. S to dejavnostjo je okoli leta 1925 na Logu začel Metelko, nato pa Jazbec in Selak. H kozolcu sodi še takoimenovani `hlapec` (lesen stolček s kovinskima kavljema) in `podajač` (vile z dvema kradkima rogljema na dolgem `štilu` drogu, ki so ju uporabljali pri prekladanju žita z voza na `štant`.

V galeriji so slike kozolcev posnete leta 2005. Nekaterih kozolcev danes žal ni več. Fotogalerija >>>

Povzeto po https://www.facebook.com/Log-pri-Sevnici-103425768075037/

Arhiv novic

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI