6. Mešjakov večer

Objavljeno 15. januar 2019

Turistično društvo Boštanj v sodelovanju z Aktivom žena Boštanj, Društvom Ajda in Osnovno šolo Boštanj vabi na 6. Mešjakov večer.

Nit večera: zrnate stročnice, super hrana za zdravje in moč. Gostja večera bo Marija Merljak, uni. dipl. ing. živ. tehn., svetovalka za zdravo prehrano.

Dobrodošli v soboto, 19. januarja od 17. ure dalje, v TVD Partizan v Boštanju. Vstop je prost, vabljeni!

Lokalne volitve 2018

Objavljeno 20. november 2018

Na rednih lokalnih volitvah, v nedeljo 18. novembra, smo izvolili župana, Srečka Ocvirka, ki bo občino Sevnica vodil naslednja štiri leta. Izvolili pa smo tudi člane občinskega sveta Občine Sevnica in člane sveta KS Boštanj.

Krajani KS Boštanj smo v občinski svet izvolili naslednje predstavnike: Vincenca Kneza, Tomaža Lisca, Brigito Karlovšek in Franca Povšeta. V 3. volilni enoti (KS Boštanj, Primož in Studenec) je sicer SLS osvojila 2 mandata, SDS prav tako 2, enega svetnika pa je dobila še LMŠ.

Svet KS Boštanj, za naslednje štiri letno obdobje, pa bodo sestavljali: Tomaž Lisec, Jože Udovč, Alojz Zalašček (izbrani v volilni enoti 1), Danilo Marin (izbran v volilni enoti 2), Boris Androjna (izbran v volilni enoti 3), Janez Stopar (izbran v volilni enoti 4), Milan Jermančič (izbran v volilni enoti 5), Jože Krajnc (izbran v volilni enoti 6), Ivan Podlogar (izbran v volilni enoti 7), Vincenc Knez (izbran v volilni enoti 8) in Andrej Simončič (izbran v volilni enoti 9).

Vsem izvoljenim predstavnikom čestitamo in želimo uspešno delo. 

Praznik občine Sevnica

Objavljeno 12. november 2018

12. novembra leta 1941 je Dušan Kveder Tomaž, kot poveljnik brežiške čete, iz sevniškega zapora v današnji stavbi sodišča rešil pet vodilnih krajevnih funkcionarjev. V spomin na dogodek, novembra tradicionalno praznuje Občina Sevnica. V počastitev praznika občine v tem mesecu potekajo številne prireditve. Na osrednji slovesnosti, v petek 9. novembra, so bila podeljena priznanja Občine Sevnica za leto 2018.

Med letošnjimi nagrajenci, je bil na predlog KS Boštanj tudi Franc Dobovšek iz Šmarčne, z naslednjo obrazložitvijo: "Franc Dobovšek je človek močne predanosti domači skupnosti in je na Šmarčni že več kot 42 let aktivno vpet v delo vaškega odbora, ob tem pa je mnogo prispeval k ustvarjanju prijetnega bivanjskega okolja. Dva mandata je aktivno deloval kot član Sveta Krajevne skupnosti Boštanj in kot član gradbenih odborov sodeloval pri različnih projektih, ki so v kraje vnesli višjo kakovost življenja. Pomembno vlogo v njegovem življenju ima gasilstvo. Je zelo spoštovan gasilski tovariš z velikim posluhom za soljudi. V osemdesetih letih je v domačem kraju soustanavljal gasilsko enoto, v kateri je 15 let opravljal odgovorno funkcijo operativnega vodje. Nepogrešljiv člen je bil pri gradnji večnamenskega doma Šmarčna, za katerega gradnjo in kasneje tudi širitev so z družino podarili del zemljišča. Aktiven je tudi na športnem in družbenem področju. V osemdesetih letih je bil med ustanovnimi člani športne sekcije, deluje v območni organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Društvu vinogradnikov Sevnica–Boštanj, Društvu upokojencev Sevnica, zelo aktiven pa je tudi pri delu Društva invalidov Sevnica, kjer organizira razna športna srečanja. Z dobrosrčnostjo, pozitivnim razmišljanjem in delavnostjo močno prispeva k napredku in prepoznavnosti domačih krajev.". Za dolgoletno družbeno udejstvovanje in napredek domačih krajev je prejel Srebrno plaketo Občine Sevnica, za kar mu iskreno čestitamo.

Prireditve ob občinskem prazniku 2018 >>>
Fotogalerija iz osrednje prireditve, 9. 11. 2018>>>

26. redna seja Sveta KS

Objavljeno 07. november 2018

Na spletno stran smo dodali zapisnik 26. redne seje Sveta KS Boštanj, ki je bila 25. oktobra 2018.  

Povezava (zapisnik) >>> 

Do starejših zapisnikov sej Sveta KS lahko dostopate iz padajočega menija desno zgoraj ("Svet KS" - "Zapisniki"), oz. jih najdete na povezavi tukaj

Zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS Boštanj za leto 2019

Objavljeno 07. november 2018

KS Boštanj objavlja razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS Boštanj za leto 2019. Zbiranje predlogov bo potekalo do 31. decembra 2018.

Podrobnosti >>>

Dozidava mrliške vežice v Boštanju

Objavljeno 10. september 2018

Krajevna skupnost Boštanj, je zaradi potreb po pokritih zunanjih površinah pristopila k projektu dozidave mrliške vežice na boštanjskem pokopališču. Dozidava bo sestavljena iz treh enoetažnih kubusov, ki bodo umeščeni ob celotni severovzhodni fasadi obstoječe vežice. Izvedena bodo investicijsko vzdrževalna dela: prenova fasade ter zamenjava stavbnega pohištva in strešne kritine, ki bo vizualno usklajena na celotnem objektu. Ob objektu bodo utrjene tlakovane površine. V sedanjem obsegu ostajajo javne zelene površine in dostopne poti v sklopu pokopališča in javnih parkirišč.

Dela bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje Komunala d.o.o. Sevnica skupaj s podizvajalci. Z deli bo izvajalec pričel 10. septembra, trajala pa bodo predvidoma do konca tega leta. V tem času zaradi gradbenih del, zagotavljanja varnosti in ustreznosti prostora za izvedbo obreda, objekta ne bo mogoče uporabljati. V času izvedbe projekta bo nadomestna mrliška vežica v Sevnici. Od tam bodo pokojnika prepeljali v Boštanj, kjer bo pogrebna svečanost s pokopom; obred bo pred glavnim vhodom na pokopališče, nato sledi sprevod do pokopnega mesta.

V času izvedbe del vljudno naprošamo za razumevanje.

Arhiv novic

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI