• Domov
  • »
  • Dogodki
  • »
  • Otvoritev novega vodovoda in elektrovoda Orle-Cerov breg-Reber

Otvoritev novega vodovoda in elektrovoda Orle-Cerov breg-Reber

Objavljeno 27. julij 2009

V petek, 24. 7. 2009 je bila ob 16. uri  slovesna otvoritev vodovoda in elektrovoda v zaselku Cerov Breg. To je manjši zaselek, ki se razprostira na pobočjih nad Logom in gravitira na Vaško skupnost Log v Krajevni skupnosti Boštanj.

Prvi začetki dogovarjanj o akciji napeljave vodovoda in elektrike na Cerovem Bregu segajo v leto 2007, ko se je na sosednjem hribu vodovodni sistem Goli vrh – Orle povezal v vodovodni sistem Primož. V letu 2008 je gradbeni odbor premeril in določil traso napeljave, zbral ponudbe izvajalcev, pridobil soglasja za prekope od lastnikov parcel, po katerih poteka napeljava in dogovoril finančno konstrukcijo. V letu 2009 se je v času od februarja do konca maja projekt realiziral in v grobem zaključil.

Vodovod je tako v celoti trasiran na novo in napeljan od vodohrana na Orlah, ki je zgrajen na nadmorski višini 500 m, proti kmetiji Kosančičevih na Cerovem Bregu, od tam naprej pa je vodovodna cev združena v jarku z električnim kablom, ki poteka naprej mimo dveh zidanic in treh stanovanjskih objektov, od tam naprej pa teče samo vodovodna cev do zaselka Reber za dve gospodinjstvi, ki sta na nadmorski višini okoli 300 m. Vodovodna trasa je dolga okoli 1800 m, električna pa okoli 1100 m.

Ta pridobitev je za celoten zaselek izjemnega pomena, saj so doslej imeli le trije stanovanjski objekti električni priključek, po zaključeni izgradnji pa je priključenih tudi ostalih 5 objektov, od tega dve zidanici in vsi objekti na javni vodovod, skupaj osem objektov. S to izgradnjo je omogočena preskrba s kvalitetno pitno vodo, ki je zamenjala dosedanje kapnice in nošenje vode iz oddaljenih studenčkov. Kvalitetna preskrba s pitno vodo in električno energijo sta temeljna pogoja, ki lahko zagotavljata razvoj zaselka in ohranjata poseljenost.

Kar neverjetno zveni, da so šele sredi leta 2009 tukajšnji prebivalci lahko v kuhinji na vodovodni pipi prvič natočili kozarec pitne vode. Zagotovo je to priložnost, da se odgovorne osebe v vaških skupnostih, krajevnih skupnostih in občini zamislijo in povprašajo ali je v času sodobnih trendov in komunikacij res poskrbljeno za sleherno gospodinjstvo v občini in je zagotovljena preskrba s tema dvema elementarnima dobrinama.

Za to izjemno pridobitev gre zahvala Občini Sevnica, Krajevni skupnosti Boštanj, Komunali Sevnica in delovni skupini pod vodstvom g. Dušana Lozarja, Elektro Krško - Enoti Sevnica pod vodstvom g. Alberta Novšaka, izvajalcu del g. Vladu Pompetu s podizvajalci in predsedniku gradbenega odbora g. Danilu Petroviču. Zahvala je namenjena tudi prebivalcem zaselka, ki so zavihali rokave in veliko del postorili sami. Gospodinje so vseskozi skrbele za hrano in pijačo in tudi na zaključni slovesnosti so poskrbele, da so bile mize obložene z domačimi dobrotami.

Slovesne otvoritve vodovoda in elektrifikacije so se poleg krajanov, izvajalcev in povabljenih gostov udeležili tudi župan Občine Sevnica g. Srečko Ocvirk, predsednik sveta KS Boštanj g. Jože Udovč, predsednica vaškega odbora Log ga. Marta Kurnik in predsednik gradbenega odbora g. Danilo Petrovič, ki so tudi slovesno prerezali otvoritveni trak in za tem nazdravili z vodo, ki je v tem zaselku prvič pritekla iz vodovodne pipe. G. Jože Udovč je g. Danilu Petroviču v zahvalo za dobro vodenje in organizacijo dela  izročil priložnostno darilo KS Boštanj.

Zapisal: Brane Knez

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI