• Domov
  • »
  • 50 let druženja in dela sevniških in boštanjskih vinogradnikov

50 let druženja in dela sevniških in boštanjskih vinogradnikov

Objavljeno 05. september 2022

Društvo vinogradnikov je prejelo zahvalo občine (predsednik Jože Simončič z županom Srečkom Ocvirkom)

V petek, 2. septembra 2022, je Društvo vinogradnikov Sevnica - Boštanj na Sevniškem gradu izvedlo svečanost, poimenovali smo jo "50 let z ljudmi in trtami ob sotočju Save in Mirne". Proslavili so aktivnih 50 let, kolikor mineva od ustanovitve Društva vinogradnikov Dolenjske na Otočcu. Pri tem so kot ustanovni člani sodelovali tudi Sevničani. Vizija novega društva, ustanovljenega junija 1972, je bila postati gonilna sila na področju vinogradništva in kletarstva, združiti tako ljubiteljske kot tudi tržne pridelovalce grozdja in vina, urediti razmere na trgu in vse možne napore vlagati v dvig kakovosti pridelanih vin. Sevniški vinogradniki, katerim so se pridružili boštanjski, iz Blance, Loke pri Zidanem mostu, Zabukovja, Studenca in drugih okoliških krajev, so delovanje dolenjskega društva razširili na gorice, ki ležijo na obeh bregovih reke Save v občini Sevnica. Na področjih, kjer je delovalo novo ustanovljeno društvo, so minili vinogradnikom neprijazni časi. Pričelo se je novo obdobje, ki je zaznamovano s strokovnim delom, sodelovanjem in druženjem vinogradnic ter vinogradnikov. To je prineslo nesporen napredek v vinogradništvu in kletarstvu in je pomembno vplivalo na kakovost, konkurenčnost in večjo raznolikost pridelanih vin na Sevniškem. Rezultat novega gibanja je tudi nastanek številnih novih vinogradniških društev, tudi društva Sevnica - Boštanj, ki je najprej delovalo kot podružnica dolenjskega društva, pod imenom Ožji vinogradniški okoliš Sevnica - Boštanj. Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj je premagovalo vse izzive, v desetletjih delovanja je osveščalo svoje številne članice in člane. Danes še vedno uspešno deluje in združuje preko 200 članic in članov iz obeh bregov reke Save.

Svečano petkovo prireditev je povezoval Ciril Dolinšek. Predsednik društva Jože Simončič se je v svojem uvodnem nagovoru zahvalil vsem, ki v društvu aktivno delujejo in prispevajo k doseganju skupnih ciljev. Spomnil se je tudi tistih, ki jih ni več med nami, so pa v preteklih desetletjih pomembno vplivali na prehojeno pot. Izpostavil je širši pomen in vpliv delovanja društva, med drugim je dejal: "Vinogradništvo predstavlja še marsikaj drugega, kot samo pridelavo grozdja in vina. Povezovanje ljudi, prijetna druženja, način življenja, vse to je v času novih, sodobnih tehnologij in nedavne epidemije še toliko pomembneje. V društvu smo na vse te vrednote ponosni. S ponosom zremo nazaj in se spominjamo naših začetkov in vseh ljudi, ki jim je mar ohranjanje krajinske in kulturne dediščine."

Veselje ob praznovanju je z zbranimi vinogradnicami in vinogradniki delil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Še posebej je poudaril pomen in doprinos različnih društev v Sevnici - tudi vinogradniških, ki dopolnjujejo in s številnimi dogodki bogatijo prostor lokalne skupnosti in skrbijo za njen razvoj. Dolga prehojena pot je dokaz, da DV Sevnica - Boštanj deluje uspešno, v zadovoljstvo številnega članstva. Čestitke za uspešno delo je društvu izrekel tudi predsednik KGZS Roman Žveglič. Izpostavil je pomen obvladovanja sprememb, ki skozi desetletja krojijo nove pristope v vinogradništvu in vinarstvu in s katerimi se društvo, glede na rezultate, uspešno spopada. Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je društvu čestital in izrekel zahvalo za aktivno sodelovanje v zvezi od njenega nastanka. Društvu je podelil Plaketo, ki je najvišje priznanje ZDVD. Zbrane so nagovorili tudi aktualna cvičkova princesa Anja Smerke, ambasador cvička Peter Camloh, predstavniki sosednjih vinogradniških društev in predstavnik KGZS Novo mesto.

Z izbranimi glasbenimi vložki so na prireditvi nastopili citrarki Neža Simončič in Tinka Vukič, kvartet klarinetistov Glasbene šole Sevnica, ki ga vodi Matic Nejc Kreča in tenorist Marko Železnik (na sliki).

Društvo je ob pomembnem jubileju izdalo strokovno monografijo "Ljudje in trta ob sotočju Save in Mirne". V pogovoru z moderatorjem dogodka jo je zbranim predstavil avtor Milan Simončič. Z monografijo so opisali našo vinogradniško tradicijo, navedli in analizirali razpoložljive vire, ki obravnavajo vinoradniško in vinarsko panogo na Sevniškem. Pri tem so posegli v čas srednjega veka in naprej do današnjih dni. Podrobno so navedli in obravnavali aktivnosti, ki jih je Društvo vinogradnikov Sevnica - Boštanj izvedlo v zadnjih desetletjih. Dr. Julij Nemanič je v svoji recenziji med drugim poudaril: "Knjiga ima zgodovinsko, a tudi sociološko vrednost. Odseva ne samo ekonomsko, ampak tudi čustveno navezanost naših ljudi na trto in vino, kar je močan dejavnik pri razvoju in ohranjanju te dragocene civilizacijske dediščine ... S to knjigo je dobila ne samo Dolenjska, ampak tudi Slovenija dragoceno pričevanje o življenju in navezanosti ljudi na vinsko trto."

Za pogostitev so poskrbele članice aktiva žena iz Boštanja. 

(foto Ljubo Motore)

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI