Pokopališka dejavnost

Na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5.4.2019) je upravljavec pokopališč Občina Sevnica, ki s tem odlokom pooblašča Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica za izvajanje pokopališke dejavnosti, ki se nanaša na upravljanje ter urejanje pokopališč, in obsega:

  • oddajanje prostorov za grobove v najem,

  • urejanje in vzdrževanje pokopališč,

  • vodenje evidenc in

  • izdajanje ustreznih soglasij skladno s tem odlokom.

Povezava na odlok -->

 

Telefonske številke za nujne primere:

POGREBNE STORITVE (dogovor za najem mrliške vežice, prevoz pokojnika, dokumentacija, pogreb):
Komunala Sevnica (pogrebna in pokopališka dejavnost): 07 81 64 700 ali 031 641 325

Vse pomembne informacije glede pogrebne in pokopališke dejavnosti najdete na povezavi https://www.komunala-sevnica.si/pokopalisce.

 

ŽUPNIŠČE BOŠTANJ: Andrej Golčnik (župnik) - tel: 7 81 49 710 oz. 031 731 677
e-pošta: andrej.golcnik@rkc.si

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI