• Domov
  • »
  • Voščilo župana ob občinskem prazniku

Voščilo župana ob občinskem prazniku

Objavljeno 10. november 2017

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Sevnica.

Občinski praznik je čas zadovoljstva, je priložnost krepitve sodelovanja in medsebojnega spoštovanja v vseh segmentih lokalnega okolja. Ves praznični november to dosegamo skozi številne prireditve, ki osvetlijo in izpostavijo širino in pestrost delovanja in dosežkov vseh, ki živimo v občini Sevnica.

Dosežki so vse pridobitve, ki jih občani vsakodnevno občutijo v zvišani kakovosti bivanja. Mednje sodijo splošen nivo infrastrukturne urejenosti mesta in krajevnih središč, urejena vodooskrba in čiščenje odpadnih vod, možnost uporabe optičnega
omrežja po praktično vsej občini ter udobje v objektih, kjer se poučuje, zdravi, pomaga šibkejšim. Dobro je poskrbljeno za obvezne, zakonske naloge, ki jih izvajajo zavodi in podjetja v ustanoviteljstvu občine. Kakovostne pogoje za delo morajo imeti društva in prostovoljne organizacije, saj brez tega tudi najmodernejši objekti lahko zgolj samevajo. Pomemben je dober in prijazen vsakodnevni stik z občani in vodstva občine, pri čemer je vodilo stalni dialog.

Za plodno povezovanje večjih in manjših projektov v razvojne celote je ključno prepoznavanje potreb in priložnosti. Doseženi in po celotni občini vidni rezultati so dokaz uspešnosti sorazmernega razvojnega modela in so hkrati jamstvo za nadaljnje dobro delo. Uresničevanje ciljev pa je hkrati gotovo odvisno tudi od primerne politike države do občin. Uspešno izvedeni projekti in investicije prinašajo višjo kakovost bivanja in delovanja v domačem okolju, hkrati pa dokazujejo dobro sodelovanje občinskega sveta, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, društev, drugih organizacij in posameznikov z županom in občinsko upravo. Pregled leta, ki smo ga pripravili na prazničnih straneh, to potrjuje in dokazuje.

Ob občinskem prazniku iskreno čestitam in se za dobro sodelovanje zahvaljujem članicam in članom Občinskega sveta Občine Sevnica, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave ter vsem vam, spoštovane občanke in občani. Posebna zahvala velja vsem, ki boste z organizacijo prireditev obogatili praznik občine s celomesečnim programom prireditev.

Vabim vas k obisku dogodkov, da se skupaj zasluženo poveselimo ob uspehih in dobrih dejanjih, ki lepšajo bivanje v naših krajih. Želim vam prijeten praznični mesec.

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI