• Domov
  • »
  • Ureditev ceste v Dolenjem Boštanju

Ureditev ceste v Dolenjem Boštanju

Objavljeno 20. julij 2017

Krajani in obiskovalci našega kraja ste verjetno že opazili, da poteka ureditev odseka lokalne ceste na relaciji od trgovine Extraform do boštanjske železniške postaje. Pogodbena vrednost projekta znaša 62.190 evrov, s 3-mesečnim izvedbenim rokom. Odsek predstavlja glavno prometnico v naselju Boštanj. Ureditev na odseku dolžine 300 metrov zajema sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo manjkajočega dela pločnika in navezavo na glavno cesto, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov.

Uredil se bo tudi 380-metrski odsek lokalne ceste na odseku od železniške postaje do mostu Mirna, ki je pomembna povezovalna cesta med regionalno cesto Trebnje–Mokronog–Boštanj in Dolenjim Boštanjem. Pogodbena vrednost del, ki zajemajo celovito rekonstrukcijo tega odseka z izgradnjo pločnika, sanacijo voziščne konstrukcije, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov, znaša 112.300 evrov. Pogodbeni rok za izvedbo investicije je 3 mesece.

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI