• Domov
  • »
  • Delovanje Sveta KS Boštanj ob izgubi podpredsednika, oz. člana Sveta KS

Delovanje Sveta KS Boštanj ob izgubi podpredsednika, oz. člana Sveta KS

Objavljeno 25. januar 2017

Po daljši bolezni je v decembru 2016 preminul Jure Šlogar, ki je v KS Boštanj opravljal funkcijo podpredsednika. Jure je opravljal številne funkcije. Mnogo let je aktivno deloval kot podpredsednik društva TVD Partizan Boštanj, v preteklih mandatih je opravljal funkcijo predsednika KS Boštanj, v zadnjih letih pa se je najbolj posvečal vodenju različnih skupnih projektov v vaški skupnosti na Logu, kjer je prebival. Njegov optimizem, dobro voljo in stalno pripravljenost za sodelovanje, bomo neizmerno pogrešali, ohranjamo pa ga v lepem spominu.
    
Zaradi prenehanja mandata članu sveta KS zaradi smrti, so v Oddelku za pravne zadeve na Občini Sevnica izdali strokovno mnenje, ki se glasi: "V skladu z 10. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta. V primeru KS Boštanj to pomeni, da bi se nadomestne volitve opravile, če bi prenehal mandat najmanj 4 svetnikom. Statut Občine Sevnica v 70. členu določa, da imajo lahko krajevne skupnosti kot organizacijsko obliko delovanja organizirane tudi vaške odbore, kjer se na nivoju posameznega naselja ali vasi sprejemajo nekatere odločitve. S tem se zagotavlja sodelovanje in hkrati nadzor ožjih delov krajevne skupnosti nad izvajanjem investicij in porabo sredstev. Menimo, da bi bilo izgubo predstavnika naselja Log mogoče primerno nadomestiti tako, da se na seje sveta KS vabi predstavnika vaškega odbora Log. Le-temu se lahko dovoli, da razpravlja in sodeluje na seji, nima pa pravice glasovati. Nadomestnih volitev se torej ne izvede, v kolikor pa bi bila kljub temu podana takšna pobuda, jo bo proučila in o njej odločila Občinska volilna komisija. Strošek izvedbe takšnih volitev znaša dobrih 3.000 EUR."

Svet KS Boštanj je na redni seji, dne 12.1.2017, obravnaval vsebino gradiva in zavzel stališče, ki se nanaša na nadomestne volitve v svete krajevne skupnosti. Sprejet je bil sklep, da Svet KS Boštanj Občinski volilni komisije ne predlaga izvedbo razpisa za nadomestne volitve nadomestnega člana. Člana vaškega odbora, ki ima skladno z zakonom razpravljalno pravico brez pravice glasovanja, se vključi v delo KS, oz. se ga vabi na seje Sveta KS Boštanj. V primeru drugačne odločitve Vaškega odbora Log, bo o tem obveščena Občinska volilna komisija.

Hkrati je Svet KS Boštanj sprejel sklep, da funkcijo podpredsednika opravlja Vincenc Knez, in sicer v času od 12.1.2017 do konca mandata.

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI