Pokopališka dejavnost

Na podlagi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica (Ur.l.RS, št. 84/06, 48/11) opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti na pokopališču krajevna skupnost.

 

 

Telefonske številke za nujne primere:

POGREBNE STORITVE (dogovor za najem mrliške vežice, prevoz pokojnika, dokumentacija, pogreb)
Komunala Sevnica (Matjaž Vrtovšek) - 031 547 744

ŽUPNIŠČE BOŠTANJ

Dr. Alfons Žibert (župnik) - tel: 7 81 49 710, 031 665 483 
e-pošta: fonzi.zibert@rkc.si

 

povezava: urejanje vežice v letu 2019

povezava: urejanje pokopališča v letu 2012

Pravilnik o izvajanju pokopališke dejavnosti in pogrebnih stroritev v Boštanju in Kompolju

Obvestilo o povišanju cen za vzdrževanje pokoplaišča in najem grobov (Kompolje, Boštanj, 23. 6. 2014)

Izvleček iz Pravilnika o izvajanju pokopališke dejavnosti in urejanju pokopališč (2. 7. 2013) 

Hišni red v mrliški vežici Boštanj

Cenik pokopaliških in pogrebnih storitev - Boštanj, Log, Kompolje (2012)

Obvestilo - priklop električne večne lučke

Pristopna izjava za priklop električne večne lučke

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI