• Domov
  • »
  • Dogodki
  • »
  • Zaključek obnovitvenih del cestne infrastrukture v Boštanju

Zaključek obnovitvenih del cestne infrastrukture v Boštanju

Objavljeno 02. november 2012

Občina Sevnica je uspešno zaključila projekt »Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju«. V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je 2. novembra v Boštanju potekala slovesna otvoritev te nove pridobitve, ki je korenito spremenila podobo kraja in izboljšala cestno-prometno varnost osrednje prometne žile.

Projekt je zajemal obnovo in delno razširitev 540-metrskega odseka lokalne ceste od rondoja pri Inposu do križišča v starem delu Boštanja, poleg tega pa tudi ureditev 180-metrskega odseka ceste za novo naselje. Oba cestna odseka dopolnjujeta enostranski hodnik za pešce in javna razsvetljava, preurejena pa so bila tudi tri križišča. Pogodbeni znesek investicije je znašal 580.000 evrov, pri čemer je bila investicija sofinancirana iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, ter z uspešno udeležbo na razpisu za pridobitev državnih sredstev.

»Celovit projektni in vsebinsko kompleksni pristop urejanja Boštanja kot razvijajočega se kraja je bil izhodišče pri naročilu projektne dokumentacije za ureditve infrastrukture na širšem območju kraja. Idejni projekt obsega precej večje območje, kot je bilo le-to urejeno sedaj. Odločitev, da del, ki je bil najzahtevnejši, uredimo najprej, je zagotovo pravilna. V tem duhu je bila narejena močna vez in na novo zgrajena infrastruktura, primerna kraju in času. Z ureditvami so dosežene dolgoletne želje in prizadevanja krajanov, krajevne skupnosti in občine, da osrednjo prometno žilo skozi kraj izboljšamo zlasti z vidika prometne varnosti in pretočnosti. Nov pločnik pešcem omogoča varno pot, prav tako javna razsvetljava. Za bližnjo šolo je poleg navedenega prednost zagotovo tudi ta, da avtobus danes lahko pripelje skozi Globelo do šole,« je v svojem nagovoru povedal župan Srečko Ocvirk.

Pri prerezu traku je poleg predstavnikov investitorja in izvajalca sodelovalo več domačinov. (Foto: Judith Zgonec)

Zbrane na slovesni otvoritvi v Boštanju je poleg župana nagovoril tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč, ki se je med drugim zahvalil županu in Občini Sevnica ter izvajalcem za korektno in strokovno opravljeno delo. Program dogodka pa so popestrili Godba Sevnica, Vokalna skupina Coronke in Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji, novo pridobitev pa je blagoslovil boštanjski župnik Fonzi Žibert. Uradni del prireditve, ki je bila prva v bogatem celomesečnem koledarju prireditev ob občinskem prazniku, se je nadaljeval v dvorani boštanjskega TVD Partizana ob dobrotah Aktiva žena Boštanj in Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj.

Slovesno odprtje nove prometne povezave je minilo tudi v znamenju kulturnega programa. (Foto: Judith Zgonec)


Besedilo (vir): Občina Sevnica, http://www.obcina-sevnica.si/news/264/15/Mesec-praznovanja-smo-priceli-v-Bostanju)

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI