• Domov
  • »
  • Mineva 35 let od porušenja enega od 'boštanjskih nadvozov'

Mineva 35 let od porušenja enega od 'boštanjskih nadvozov'

Objavljeno 17. marec 2018

Februarja 2018 je minilo 35 let, odkar smo v Dolenjem Boštanju izgubili svoje »tromostovje«. Stari kamniti dvoločni cestni most čez Mirno tik nad njenim izlivom v Savo je zaradi ožine desetletja po drugi svetovni vojni predstavljal črno točko na vse bolj prometni tedanji magistralni cesti Zidani Most–Drnovo. Kot tak je bil povod številnim prometnim nesrečam.

V začetku leta 1983 je celjsko podjetje Ingrad začelo z gradnjo težko pričakovanega novega cestnega mostu čez Mirno. V sklopu izgradnje so izvedli regulacijo Mirne na njenem ustju in z nasipom nadvišali planum mirnske ceste s priključkom ob novem mostu. V sklopu novogradnje so porušili boštanjski »torzo« iz leta 1940, železobetonski most čez Mirno, enega od dveh predvojnih cestnih mostov kot ostanek nikoli uresničene prestavitve trase tedanje banovinske ceste Krška vas–Celje, ki jo je Banska uprava Dravske banovine nameravala pred drugo svetovno vojno namesto ob Savi speljati skozi Boštanj. Zgornjo fotografijo je posnel Ljubo Motore, in sicer 5. februarja 1983, na njej se lepo vidi začetek rušenja starega »torza« čez Mirno ob gradečem se novem cestnem mostu.

(povzeto po Oskar Zoran Zelič, pridobljeno na FB, 15. 3. 2018)

Drugi nadvoz, boštanjčani mu včasih rečemo tudi "mrtvi most" čez progo v Dolenjem Boštanju, še vedno stoji. Tudi ta ni bil nikoli v funkciji, zgrajen je bil v letu 1939 in vsaj še nekaj časa ostaja kot čvrst pomnik nekih drugih časov (fotografija je od novembra 2017).

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI