Kje smo

turistično informativna tabla (Boštanj z okolico)>>>

Boštanj leži v dolini reke Save v jugovzhodnem delu Slovenije. Na tem območju poteka meja med Alpskim, Panonskim in Dinarsko-Kraškim svetom. Ravno zaradi mejne lege je Boštanj pridobival na pomenu, po drugi strani pa je bil vedno (prav tako tudi Sevnica) na obrobju raznih upravnih in drugih teritorialnih delitev. Boštanj je od Ljubljane oddaljen 90 km, od Celja 40 km, od Krškega 20 km, Zagreba 70 km, Trebnjega 35 km in od Novega mesta 65 km.

Prometno je Boštanj dobro dostopen. Ob Savi poteka magistralna cesta Celje-Krško, po dolini reke Mirne pa regionalna cesta Trebnje-Sevnica-Planina. V bližnji Sevnici imamo železniško postajo na progi Ljubljana-Zagreb, v Boštanju in Jelovcu pa postaji na železniški progi Trebnje-Sevnica. 

Krajevna skupnost Boštanj predstavlja območje desnega brega Savske doline nasproti Sevnice ter nizko hribovje vzhodno in zahodno od reke Mirne. Geografsko lahko to območje opredelimo kot jugovzhodni rob Posavskega hribovja, severozahodni del Krškega gričevja (kjer je tudi nekaj kraških pojavov) ter spodnji del Mirenske doline. Najnižja nadmorska višina v KS Boštanj je 180 m v dolini reke Save, najvišja točka pa je vrh hriba Laze (588 m).

Ravninski predel krajevne skupnosti predstavlja samo savska dolina s Šmarsko-Kompoljskim, Boštanjskim in Loškim poljem ter prva in druga terasa nad Savo. Ostale rodovitne površine pa predstavljajo više ležeča prisojna pobočja in slemena (Lukovec, Konjsko, Jablanica, Vrh, Novi Grad…), kjer so poleg njiv in travnikov tudi sadovnjaki in vinogradi (Ravne, Dobje, Apnenik, Topolovec, Zavine…). Polovico površine krajevne skupnosti pokrivajo predvsem mešani gozdovi, ki so bolj pogosti na osojnih legah.

Naselje Boštanj je središčno naselje v Krajevni skupnosti Boštanj, ki je največja v Občini Sevnica. Občine Sevnica, Krško, Brežice, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli sestavljajo regijo Posavje, ki jo nekateri imenujejo tudi Spodnje Posavje. Če pravimo, da so v Posavju jutra bližja soncu, da je občina Sevnica v objemu gozdov in voda, lahko rečemo, da je Boštanj območje bivših gradov, nizkega hribovja, posejanega z zaselki in cerkvami, jabolk in vinske trte.

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI